Geregistreerd partnerschap

Gepubliceerd op 20 januari 2019 om 13:09

Geregistreerd partnerschap.

Het geregistreerd partnerschap is een alternatief voor het huwelijk. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen.

Voor een partnerschapsregistratie moet men, net als bij een huwelijk, aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van beide partners. Van de aangifte wordt een akte opgemaakt. Registratie kan op zijn vroegst plaats vinden twee weken na de datum van de akte van aangifte.

Net als bij een huwelijk, is bij registratie de aanwezigheid van getuigen verplicht, minimaal twee en maximaal vier.

De aanstaande partners maken hun verbintenis voor de wet officieel door het afleggen van een verklaring ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Van de registratie wordt een akte opgemaakt, die wordt ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de partners en de getuigen.

 

Gemeente Nuenen

Jan van Schijnveltlaan 2

Postbus 10.000

5670 GA Nuenen

Tel.: 040 - 2631631

www.nuenen.nl

www.rijksoverheid.nl