Communicatie

Senergiek gebruikt verschillende communicatiemiddelen om de leden te bereiken.

Maandblad TREFPUNT
TREFPUNT bevat mededelingen vanuit het bestuur en aankondigingen van komende activiteiten. Verder vind je er informatie over bijeenkomsten, uitstapjes, belangenbehartiging, en verslagen van vergaderingen. Vaak ook puzzels en soms een gedicht. Tenslotte staan achter in het boekje de contactpersonen vermeld van de activiteitenclubs en werkgroepen.

TREFPUNT-redactie: redactie-trefpunt@kpnmail.nl    

 

Een groep van 38 vrijwilligers brengt maandelijks het senergiek TREFPUNT rond, samen met het maandblad ONS van KBO-Brabant. 
Coá½…rdinator Trefpunt en ONS: Aaltje van Keppelen, T: 06 - 100 81 825, E: avankeppelen@hotmail.com 

De redactie:

John Aben, Jan Daams, Harrie van der Wielen, René Haans, Hans Könemann en Frie Govaerts.

Nieuwsflits

Je krijgt Nieuwsflits binnen per mail. Zij verschijnt alleen op momenten dat zich nieuws aandient of als het belangrijk is om leden op iets te wijzen. Het gaat daarbij om:

- korte berichten,
- aankondigingen
- herinneringen met betrekking tot activiteiten

De website

De website wil een verbinding zijn tussen de leden van de verschillende activiteitenclubs en het bestuur. Verder kunnen nieuwe leden er alle benodigde nieuwe informatie vinden. De redactie bestaat uit (op de foto vlnr):

Theo van Zanten   ( webmaster: beheer website )

Karel Werschkull    ( vormgeving en inhoud )

Frank van de Poel  ( teksten en inhoud )

 

Beheer website 

Webmaster Theo van Zanten is verantwoordelijk voor de goede werking. Op verzoek van het bestuur past hij de website aan en plaatst en/of verwijdert artikelen, documenten, foto's en films.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de website, stuur dan een mail naar  webmaster@senergiek-nuenen.nl

In dringende gevallen: bel 06-38 32 96 22.