Vertrouwenspersoon

Vrijwilligers, medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders kunnen met vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon. Hij/zij is belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. Bij KBO-Brabant is Jan Hermes de vertrouwenspersoon. Hij is lid van de juridische helpdesk. Heb je een vraag, mail dan naar: jan@janhermes.nl