COMMISSIE BELANGEN BEHARTIGING SENIOREN

De Commissie Belangen Behartiging Senioren is een gezamenlijke advies- en uitvoeringscommissie van de beide seniorenverenigingen in Nuenen c.a.: Senergiek en PVGE.

De Commissie Belangen Behartiging Senioren (CBBS) zet zich in voor de behartiging van de bestaande en toekomstige belangen van de oudere (50+) Nuenense bevolking in het algemeen en van de leden van onze verenigingen in het bijzonder. Deze belangenbehartiging op het gebied van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, mobiliteit, financiën en participatie is een wezenlijk onderdeel van de doelstellingen van de seniorenverenigingen. en is dan ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen.

Naast de bestuursleden belangenbehartiging van de beide verenigingen bestaat de commissie uit leden die de nodige deskundigheid bezitten op de diverse doelstellingen. In de commissie hebben zitting  een vertegenwoordiging van de cliëntondersteuners, vrijwillige ouderen adviseurs, de groep hulp bij belastingaangifte en thuisadministratie, wonen en mobiliteit.

De CBBS behandelt onderwerpen die worden aangebracht door haar leden en de besturen of leden van de verenigingen. 

De commissie bepaalt de taakgebieden en wijst hierbij deskundigen aan.
Bij signalering van problemen wordt dit  probleem via meedenken en discussie vastgesteld, mogelijke oplossingen worden aangedragen, advies wordt gegeven en/of oplossingen worden uitgevoerd.

 

Samenstelling van de Commissie Belangen Behartiging Senioren

 

Theo van den Tillaart

Lid Algemeen Bestuur van Senergiek.

Vrijwillige Ouderen Adviseur.(VOA)

Kees Speet

Lid Bestuur PVGE.                                    

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Wil Walraven

Cliëntondersteuner (CO) 

Coördinator Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s)

Corrie Eshuis

Cliëntondersteuner (CO)

Hans Bijleveld

Cliëntondersteuner (CO)

Jozef Janssen

Vrijwillige Ouderen Adviseur. (VOA)

Thuis Administrateur (TA)

Wilma van Aken

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Lid Adviesraad Sociaal Domein. (ASD)

Rina Kusters

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA

 Ton Smeets

Coördinator Belasting invulhulpen (HUBA’s)

 Coördinator Thuis Administrateurs (TA’s)

 Sociaal Financieel Adviseur.

  Jan Kempers  

  Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

We zijn bereikbaar via: belangenbehartiging@senergiek-nuenen.nl

of de Administratie van Senergiek.

Per e-mail: info@senergiek-nuenen.nl.     

 

De Administratie is telefonisch bereikbaar op Maandag en Donderdag van 09.00 tot 11.00: 040-2838487.