HULPDIENST / Klussendienst VOOR OUDEREN

 

Hulpdienst voor ouderen.

De Hulpdienst voor Ouderen is opgezet voor het verrichten van eenvoudige klusjes. Voorbeelden van klusjes zijn: ontluchten van de verwarming en eventueel water bijvullen, verhelpen van lekkages, hang- en sluitwerk van kastjes repareren, ophangen van een schilderij en televisiekanalen bijstellen.

Aan het verrichten van klusjes is een onkostenvergoeding verbonden en de eventueel aan te schaffen nieuwe onderdelen dienen door de cliënt betaald te worden.

Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

De Hulpdienst voor Ouderen is in overleg met de besturen van de Nuenense ouderenorganisaties en de Dorpswerkplaats opgezet.

Informatie: m.dekok-godde18994@kpnmail.nl