Nuenen, 13 juni 2024.
Onderwerp: gastvrouwen                                                                                                                                

Geachte besturen en contactpersonen,

Bij uw activiteiten zijn u en uw leden bekend met de hartelijke ontvangst door de gastvrouwen van Senergiek.

Wij hopen dat dit zo kan blijven.

Het is verheugend dat tegenwoordig senioren veelal in staat zijn om voor zichzelf zinvolle activiteiten te vinden. Het gevolg hiervan is echter wel, dat het voor coördinator Harry van Duijnhoven steeds moeilijker wordt om op de juiste momenten gastvrouwen in te zetten. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook te maken dat gastvrouwen er mee stoppen omdat het niet meer kan en helaas moeten wij ook afscheid nemen door overlijden.

Harry van Duijnhoven laat ons weten dat er een gastvrouw gaat stoppen omdat haar man ernstig ziek is en een andere gastvrouw na de zomerstop ook gaat stoppen.
Als we niet spoedig meer gastvrouwen erbij krijgen, zullen sommige activiteitenclubs ermee te maken krijgen dat zij geen koffie/thee of iets anders kunnen krijgen omdat de keuken noodgedwongen moet sluiten.

Omdat het ook in uw belang en het belang van uw leden is, doen wij een beroep op jullie:
is het voor u mogelijk om in uw eigen achterban te informeren of er mensen zijn die belangstelling hebben voor de plezierige functie van gastvrouw in onze organisatie.
De situatie is dermate dringend, dat wij hopen dat wij op korte termijn van u positieve berichten kunnen ontvangen.
Rechtstreeks is Harry te bereiken via adres hmmvanduijnhoven@gmail.com of telefoon 06-12 23 06 09.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u bereid en in staat bent om met ons mee te werken aan dit enorme probleem. Daarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Senergiek