Vrijwillige Ouderen Adviseurs wijzen U de weg.

Onze samenleving verwacht vandaag de dag van iedereen een grote mate van zelfredzaamheid. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven.

De stap om dan hulp te vragen is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Een Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) kan u daarbij helpen.

 

Wat is een ‘Vrijwillige Ouderen Adviseur’?
Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. Hij of zij is opgeleid om de hulpvrager op een juiste wijze te  kunnen doorverwijzen.

Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en van de verschillende instanties in Nuenen c.a. Zo zijn ze een soort wegwijzer op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

 

Wat kan een Vrijwillige Ouderen Adviseur voor u betekenen?

De VOA helpt bij hulpvragen over bijvoorbeeld aanleunwoning, alarmering, zelfredzaamheid, zorgverzekeringswet,  zorgvoorzieningen, wonen en woonaanpassingen, mobiliteit, sociale contacten, eenzaamheid en preventief huisbezoek.

Een VOA is van veel zaken op de hoogte en is getraind om goed te luisteren. Hij of zij onderzoekt met u wat uw wensen en vragen zijn. De VOA zoekt vervolgens met u hoe die gerealiseerd kunnen worden. Zo kan de VOA u laten zien waar u de oplossing voor uw probleem kunt vinden. Ook kan de VOA u de weg wijzen naar de juiste instantie.

 

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Gemeenten spelen nu een belangrijke rol in de toewijzing van hulp en zorg bij thuis wonende ouderen.

Daarom zijn 3 VOA’s aanvullend opgeleid tot cliëntondersteuner WMO. VOA’s verwijzen daarom alle WMO-hulpvragen in principe door naar een cliëntondersteuner.

In een volgend tabblad op deze website kunt u meer lezen over de  inschakeling van zo’n cliëntondersteuner.