Senergiek, PVGE NUENEN

De RODE Kaart (financiën)

Financiële normen voor ouderen in Nuenen per 01-01-2018

De hier vermelde bedragen veranderen twee maal per jaar.

Aan dit blad kunnen geen rechten worden ontleend.

Sociaal- financieel adviseur : Ton Smeets; tel. (040) 2833746

tonsmeets.kbo@outlook.com 
Coördinatie ouderenadviseurs : Wil Walraven; tel 06 30711472 wilwalraven.co@onsnet.nu

 

INKOMEN

Als men tussen het 15de levensjaar en de AOW gerechtigde leeftijd verzekerd is geweest ( in Nederland heeft gewoond ) heeft men recht op AOW, vanaf het moment dat men de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

AOW gerechtigd in 2018 bij een leeftijd van 66 jaar. In 2021 pas bij een leeftijd van 67 jaar en drie maanden.

INKOMEN (BRUTO)                            AOW   Vakantie geld

Alleenstaande AOW er per maand   € 1173,33   € 71,42

Gehuwde AOW er per maand          €  807,88    € 51,01

AOW incl. bedragen inkomensondersteuning laag inkomen.

Partner heeft geen inkomen, en nog geen AOW , dan krijgt de gehuwde een toeslag, gelijk aan de AOW;behalve indien men in 2018 voor het eerst AOW ontvangt.

Voor AOW pensioenen die zijn ingegaan VOOR 01-01-1994 en hun partner en vroegere grensarbeiders gelden andere bedragen.

Indien men niet altijd in Nederland heeft gewoond wordt op de uitkering gekort. Als men een gekort AOW ontvangt en er is geen ander inkomen zal de SVB een aanvullende bijstand verstrekken. Hierbij speelt vermogen en inkomen ook van de partner een zeer belangrijke rol.( zie de regels van de participatiewet = vroegere bijstandswet )
 

PARTICIPATIEWET (Vroeger de Algemene bijstandswet )

De regels voor mensen die de AOW –leeftijd nog niet hebben bereikt worden hier niet vermeld.

In voorkomende gevallen moet een aanvraag voor bijstand worden ingediend bij de UWV, die de aanvraag beoordeelt, en rekening houdt met een nieuw begrip kostdelersnorm : aantal personen in het huishouden.

Voor AOW gerechtigden gelden aparte regels, zie hierboven bij AOW - er.

Voor AOW gerechtigden kan in bijzondere gevallen een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand bij de sociale dienst van de gemeente. Voor hulp en advies hierover kan men terecht bij de LEV groep en bij het CMD op de BERG 22c in Nuenen.

 

VOORZIENINGEN.

a.Belastingen

Vooral AOW gerechtigden met geen of een klein aanvullend pensioen zullen zeer vaak in aanmerking komen voor een teruggave van teveel ingehouden loonbelasting.

Dit komt vooral doordat bij de loonbelasting geen rekening is gehouden met de ouderenkorting en soms ook nog door de persoonsgebonden aftrek ( ziektekosten )

Daarom is het belangrijk om te controleren of het zin heeft vrijwillig een belastingaangifte te doen .

Bij de ouderenbonden zijn namen bekend van personen die eventueel kunnen adviseren of helpen bij het invullen van een belastingaangifte.

Vanaf 2016 is de extra vrijstelling van vermogen voor ouderen vervallen (box 3)

b. Huurtoeslag. ( inkomensafhankelijk)

Huurtoeslag moet worden aangevraagd bij de belastingdienst. Eenmaal in de molen van huurtoeslag en er zijn geen echte veranderingen, dan wordt elk jaar opnieuw een toeslag toegekend. Let wel op: indien te veel toeslag is uitgekeerd moet dat worden terugbetaald. Let hier vooral op doordat de box 3 regels belangrijk zijn veranderd.

Indien het vermogen in box 3 ( incl. groen beleggen ) hoger is dan de vrijstelling van
€ 30.000 per persoon ontvangt men GEEN huurtoeslag. Te weinig ontvangen huurtoeslag wordt nabetaald.

Huur mag maximaal bedragen € 710,68 per maand

Inkomen voor een alleenstaande AOW- er € 22.375

Inkomen voor een meerpersoon huishouden AOW - er € 30.400.

c Zorgtoeslag ( inkomens afhankelijk)

Ook zorgtoeslag moet worden aangevraagd bij de belastingdienst .

Hier zijn de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag :

Voor een eenpersoonshuishouden € 28.720
Voor een aanvrager met toeslagpartner € 35.996

Bij de zorgtoeslag geldt een extra vermogensvrijstelling van € 83.415, boven op de vrijstelling van € 30.000 per persoon.

d WMO

De wmo geldt voor allen inwoners van Nuenen c.a. In het kader van de WM zijn momenteel in beeld :

Hulp bij het huishouden , welzijnsvoorzieningen en voorzieningen voor vervoer.

Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die men zelf of de naasten nog kan verrichten. Na het indienen van een aanvraag via het CMD volgt een gesprek met een WMO-consulent

Het is zeer aan te bevelen daar bij ondersteuning te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van de ouderenbonden:

Wil Walraven Tel: 06 30711472 wilwalraven.co@onsnet.nu

Hans Bijleveld Tel: 06 20722386 hansbijleveld.co@gmail.com

De CMD zetelt op Berg 22c en is behalve voor bovengenoemde zaken te raadplegen over wonen, woningaanpassing, opvoeden, geldzaken e.d.

Binnenlopen zonder afspraak op ma t/m vr. van 8:30 tot 12:30 uur ; of tel 2831675

e Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen kan men aanvragen bij de gemeente.

Inkomensnorm voor kwijtschelding is AOW en een klein aanvullend pensioen en een vermogen onder € 2400 per persoon.

f. Opmerkingen over belasting ( inkomstenbelasting)

Daar per 01-01-2016 de ouderentoeslag over vermogen (box 3) is vervallen kan dit heel vervelende consequenties hebben vooral bij huurtoeslag.

Daarnaast zal bij de berekening van de eigen bijdrage , indien men wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis ( na twee jaar ) een veel hoger bedrag als uitkomst tevoorschijn komen. Neem hiervoor tijdig maatregelen.

Behalve deze inkomens ondersteunende maatregelen waarop men recht zou hebben zijn er nog ander voorzieningen waarvan men gebruik kan maken. Dat gebeurt te weinig.

Vraag eventueel advies aan een Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA ) van de ouderenbonden.


rode kaart februari 2018