Langer zelfstandig wonen ouderen

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. Het is belangrijk dat ouderen zelf op tijd nadenken over de vraag hoe ze straks willen wonen.

Ouderen langer thuis wonen

Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, heeft 2 mogelijkheden.

 • aanpassen van de huidige woning of deze comfortabeler maken met behulp van nieuwe technologieën;
 • tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase.

Rol van gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Zo geeft de gemeente advies en informatie. Wie het niet meer alleen redt, kan dit aangeven bij de gemeente. De gemeente bespreekt dan wat iemand nog wel zelf kan. En welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen.

Wmo ondersteunt ouderen om zelfstandig te wonen

De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden via de Wmo (officieel Wmo 2015). Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld dagbesteding, hulp in huis of ondersteuning van de mantelzorger.

Deelname aan de maatschappij door ouderen

Deelnemen in de maatschappij betekent onder andere dat ouderen, ondanks een eventuele lichamelijke of geestelijke beperking, net als ieder ander:

 • mensen kunnen ontmoeten;
 • contacten kunnen onderhouden;
 • boodschappen kunnen doen;
 • aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen.

De gemeente kan hierbij ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van advies en informatie. Of door aanpassingen in de woning of een boodschappendienst. Dit helpt ouderen langer zelfstandig te blijven wonen.

De Rijksoverheid investeert de komende jaren ruim € 340 miljoen in het programma Langer Thuis.

Ouderen langer thuis wonen met hulp wijkverpleegkundigen

Vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen ouderen medische zorg thuis krijgen, zoals verpleegkundige zorg. Ook persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen wordt vanuit het basispakket vergoed. Een wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg nodig is en stelt samen met de cliënt een zorgplan op. Wijkverpleging is uitgesloten van het eigen risico.

Ouderen langer thuis wonen met hulp bij ADL

Zelfredzaamheid betekent dat iemand de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zelf kan doen. Hulp bij ADL is mogelijk om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. In sommige gevallen (zoals hulp bij eten of drinken) kan de gemeente hierin ondersteunen.

Ouderen langer thuis wonen met Wlz-indicatie

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Zij krijgen deze zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) met een Wlz-indicatie. U kunt een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Thuis (blijven) wonen met een Wlz-indicatie kan ook. Dit kan alleen als deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Ouderen langer thuis wonen dankzij ICT

Er komen steeds meer ICT-toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren. Bijvoorbeeld door automatisch aan- en uitschakelen van het licht. Dit soort ICT-toepassingen heten ook wel domotica. Met domotica kunnen ouderen mogelijk langer zelfstandig blijven wonen.

Het ministerie van VWS wil de ontwikkeling van domotica voor ouderen stimuleren. In diverse gemeenten staan tegenwoordig ‘domoticahuizen’. Hier kunnen inwoners zien wat er allemaal mogelijk is op technologisch gebied. Bijvoorbeeld ‘De Slimste Woning’ in Eindhoven of 'Het Slimste Huis' in Alkmaar.

Documenten

 • 340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

  Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat...

  Nieuwsbericht | 18-06-2018 | 12:00

 • Programma Langer Thuis

  Rapport over het programma 'Langer thuis'. Dit programma richt zich op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig...

  Rapport | 18-06-2018