Uit de praktijk van onze cliëntondersteuners (1)

 

Onlangs werd ik door dhr. Hein Verbolst gevraagd hem te ondersteunen bij de WMO-aanvraag om het aantal uren voor huishoudelijke hulp uit te breiden.

Dhr. Verbolst  is mantelzorger voor zijn vrouw Ria, die reeds 4 jaar lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Zij wonen samen al jaren in Nuenen en zijn beiden 84 jaar oud. De afgelopen jaren gaat het steeds slechter met zijn vrouw en hij durft haar niet meer alleen thuis te laten. De laatste keer dat hij alleen boodschappen heeft gedaan is al ruim een half jaar geleden. Hij kan het zich nog goed herinneren, omdat zijn vrouw niet meer thuis was toen hij terugkwam van het inkopen doen. Ze miste haar man en is hem gaan zoeken. Hij is enorm geschrokken toen hij haar uiteindelijk drie straten verder terugvond.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen gaan ze tegenwoordig altijd samen boodschappen doen.

Iedere ochtend krijgen ze bezoek van een wijkzorgmedewerkster die Ria helpt met wassen en aankleden. Hein is hier heel blij mee, omdat het voor hem niet meer mogelijk is dit zelf te doen. Enkele jaren geleden lukte dit nog wel, maar zijn gezondheid en dan vooral zijn mobiliteit is erg achteruit gegaan. Hij heeft een chronische spierziekte en daarom maakt hij ook in huis gebruik van zijn rollator. Hein wil beslist geen andere loophulpmiddelen, want hij wil blijven lopen om soepel te blijven. Ook al geeft hij in het gesprek aan dat het echt niet meevalt, wil hij toch samen met zijn vrouw zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hij zou wel graag in aanmerking willen komen voor een uur extra huishoudelijke hulp. Op dit moment heeft hij 2 uur huishoudelijke hulp via de WMO van de Gemeente. Hij heeft bemerkt dat het niet meer mogelijk is om bepaalde huishoudelijke taken naar behoren uit te voeren. Ik heb voor dhr. Verbolst een onderzoekgesprek aangevraagd bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname). Dhr. Verbolst was blij en dankbaar dat hij van onze diensten gebruik heeft kunnen maken. Twee weten meer dan één. Hij zag het gesprek met de Gemeente daarom met meer vertrouwen tegemoet.

Samen met de WMO-consulent van de Gemeente is gesproken over de situatie van zowel dhr. als mevr. Verbolst. Uiteindelijk is door gemeente Nuenen besloten

om de huishoudelijke hulp uit te breiden naar 3 uur per week.

 

Vanwege de privacy zijn niet de oorspronkelijke namen gebruikt.

 

Cliëntondersteuners voor senioren:

 

Hans Bijleveld       06 20722386       hansbijleveld.co@gmail.com

 

 

Uit de praktijk van onze cliëntondersteuners (2)

Een bijdrage van één van onze cliënten.

 

Mijn vrouw en ik zijn achter in de tachtig. Vanwege ernstige aandoeningen is mijn vrouw zeer belemmerd in haar huishoudelijke werkzaamheden. Mijn bijdrage als mantelzorger is beperkt door voorschriften, die ik van mijn specialist in acht moet nemen.

Op basis van deze feiten kende de Gemeente Nuenen, ongeveer 6 jaar geleden, aan mijn vrouw 3 uur per week hulp toe.

Na een ernstige valpartij, was mijn vrouw nog minder tot huishoudelijke werkzaamheden in staat. Wij redden het beslist niet meer met 3 uur hulp per week. Dit ondanks de uitstekende huishoudelijke hulp van

T-zorg. Wij achtten een nieuwe indicatiestelling noodzakelijk.

Negatieve krantenberichten, vermindering van hulpuren in diverse gemeentes, veranderende wetgeving; kortom wij maakten ons zorgen over een nieuw keukentafelgesprek.

Wij waren gewend onze eigen boontjes te doppen, maar in dit geval dachten wij toch aan deskundige hulp bij ons nieuwe gesprek met de gemeente.

Via een informatiemiddag voor senioren maakten wij kennis met het fenomeen ‘cliëntondersteuner’.

Weldra was er bij ons thuis, met de heer Bijleveld, een oriënterend gesprek betreffende onze problemen en hoe die op te lossen. Bij dit laatste kwamen ook de mogelijkheden tot hulp vanuit ons eigen sociale netwerk ter sprake.

In het gesprek met de gemeenteambtenaar, waarbij de heer Bijleveld aanwezig was, bleek ons de meerwaarde van een cliëntondersteuner.

De heer Bijleveld bleek namelijk een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de gemeenteambtenaar.

Hij was niet alleen uitstekend op de hoogte van zowel landelijke- en als gemeentelijke voorschriften m.b.t. huishoudelijke hulp, maar ook met de tijdsnormen die gelden voor de betreffende huishoudelijke werkzaamheden.

Resultaat: Wij kregen van de gemeenteambtenaar, een redelijk man en dat mag ook wel eens gezegd worden, méér tijd voor huishoudelijke hulp.

Respect voor onze cliëntondersteuner, de Heer Bijleveld!

Wij zijn niet alleen blij met het behaalde resultaat, maar mijn vrouw en ik zullen niet schromen om, indien dit nodig mocht zijn, opnieuw hulp in te roepen.

 

Cliëntondersteuners voor senioren:

Hans Bijleveld   06 207 223 86 hansbijleveld.co@gmail.com

Wil Walraven    06 307 114 72 wilwalraven.co@onsnet.nu

 

Uit de praktijk van onze cliëntondersteuners (3)

 

Het echtpaar Handrikx woont al jaren in Nuenen. Ze zijn nu beiden de 80-jarige leeftijd gepasseerd en hebben de wens zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Dhr. Handrikx is echter zeer slecht ter been vanwege een ernstige vorm van artritis. Omdat vooral het traplopen een steeds groter probleem wordt, overwegen zij de mogelijkheid om een traplift aan te schaffen via een WMO-aanvraag bij de Gemeente. Zij zijn via een informatiebijeenkomst in de Dassenburcht op de hoogte gesteld van de mogelijkheden om bij deze WMO-aanvraag hulp te kunnen krijgen van een cliëntondersteuner. Tijdens de eerste afspraak met de cliëntondersteuner wordt Dhr. Handrikx op de hoogte gesteld van de procedure die zal worden gevolgd vanaf de aanvraag tot de uiteindelijke beslissing door de Gemeente. Tijdens dit gesprek wordt gebruik gemaakt van een rekenprogramma waarmee op basis van het totale verzamelinkomen de hoogte van de te verwachten maximale eigen bijdrage voor de WMO-voorziening kan worden berekend. Tevens wordt Dhr. Handrikx geadviseerd om bij het CMD aan de Berg een officiële aanvraag te doen voor een keukentafelgesprek.

Binnen een week volgt een huisbezoek van één van de WMO-consulenten van de Gemeente.  Bij dit gesprek is de cliëntondersteuner aanwezig. De WMO-consulent besluit om een offerte voor de traplift te laten maken door een bedrijf waarmee de Gemeente Nuenen een overeenkomst heeft. Na de uiteindelijke acceptatie van de Gemeente voor deze offerte ontvangt Dhr. Handrikx een beschikking waarin wordt bevestigd dat de Gemeente akkoord gaat met de plaatsing van de traplift.

Twee weken later is de plaatsing gerealiseerd. Dhr. Handrikx is heel tevreden met het totale verloop en de aanwezigheid  en hulp van de cliëntondersteuner hierbij.

Het eindresultaat is een prima werkende traplift, waarmee de weg naar de bovenverdieping met het grootste gemak kan worden afgelegd. De laatste opmerking van Dhr. Handrikx spreekt voor zich: 'Zo'n lift had ik al veel eerder moeten aanvragen'.  

 

Vanwege de privacy is niet de oorspronkelijke naam gebruikt.

 

Uit de praktijk van onze cliëntondersteuner WMO. (4)

 

Een Vrijwillige Ouderen Adviseur belde mij voor ondersteuning van een goede kennis.

De goede kennis is Hr. Nulander en woonde al zijn hele leven in Nuenen.

Mijnheer Nulander was van de zomer voor de 2e maal weduwnaar geworden en zat er helemaal doorheen.

Bij mijn eerste bezoek zit een man tegenover mij, depressief, fysieke klachten, vast in de rouw, etc.

Nadat hij zijn hele verhaal heeft verteld en daarmee ook van zich af heeft gepraat, leg ik hem kort uit wat hij van mij kan verwachten.

Kortweg; Hr. Nulander zit er helemaal door heen!

Hr. Nulander woont in een huis met een behoorlijke tuin. Hij heeft een zoon, welke ver weg woont, en een dochter die ook in Nuenen woont. De dochter heeft een druk gezin met 3 kinderen. Werkt deels ook zelf en de partner heeft een volledige baan.

Er is weinig contact met de buren. Af en toe komt iemand helpen met de tuin.

Hr. Nulander heeft flinke problemen met het houding- en bewegingsapparaat; een mislukte operatie aan de knie heeft niet bijgedragen aan zijn zelfvertrouwen.

Kan zelf weinig aan het schoonmaak- en huishoudelijk werk doen. Doet zelf, zo goed en kwaad als het gaat, wat boodschappen of dochter brengt wat eten.

Voor mij is duidelijk dat er aandacht gegeven moet worden aan:

  • ondersteuning thuis in het huishoudelijk- en schoonmaakwerk

  • ondersteuning bij het op de rit krijgen van het eigen leven

  • ondersteuning bij de rouwverwerking van de pas overleden partner.

Ik adviseer Hr.Nulander contact op te nemen met de CMD voor ondersteuning en een onderzoeksgesprek.

Na een paar dagen bel ik om te vragen hoe het gaat!

Hr.Nulander heeft een lijstje meegekregen met schoonmaakbedrijven! Daarnaast zou hij geïnformeerd worden over een hulpverlener op het gebied van rouwverwerking.

Met verwondering hoor ik zijn verhaal aan en realiseer mij dat m.i. hier niet adequaat gereageerd is op de problematiek en de daaruit voortvloeiende hulpvraag.

Navraag bij de CMD leert mij dat de situatie onderschat is. Na een aantal telefoontjes en flink aandringen wordt afgesproken dat er alsnog een onderzoeksgesprek zal plaatsvinden. Ondertussen zijn we wel 2 maanden verder.

Het onderzoeksgesprek met de WMO consulent maakt zichtbaar dat hulp en ondersteuning zeer gewenst zijn. Geïndiceerd wordt dat er niet alleen sprake is van hulp bij de schoonmaak, maar dat ook hulp in de regie van het huishouden gewenst is. Tevens wordt gezorgd voor een taxbus pas.

De tussentijds geregelde bezoeken aan de hulpverlener rouwverwerking worden positief gewaardeerd.

Laatst nog eens geïnformeerd hoe het gaat. Er klinkt een veel positievere Hr.Nulander.

Duidelijk is dat mijn hulp in deze situatie onontbeerlijk was.

Hoe zou het met Hr. Nulander zijn afgelopen als deze geen ondersteuning had gekregen van de cliëntondersteuner??

 

Cliëntondersteuners WMO Nuenen

Corrie Eshuis        tel: 06 8241 4353

 

Hans Bijleveld       tel: 06 2072 2386

 

Uit de Praktijk van onze cliëntondersteuners WMO voor senioren. (5)

Een bijdrage van een van onze cliënten.

 

Het levensblije koerende Duifje.

 Een aantal jaren geleden vond ze een nieuw nest in een boomrijke omgeving met veel koerende Duifjes en Duiven rondom.  En - naarmate zij er langer woonde en de sociale- en culturele geaardheid en mogelijkheden  van bewoners, instellingen en gemeente leerde kennen- groeide het gevoel van thuisgekomen zijn.

 Duifje hoorde toen al tot de grijze- seniorengeneratie maar was nog lang niet der dagen zat. Toch begonnen de jaren  ongemerkt te tellen:  toenemende gehoorstoornis beperkte de sociale communicatie; loopmiddelen werden aangeschaft, vrienden werden ingeschakeld, maar wat eigenzinnige en zelfstandige Duifje moeilijk kon overwinnen was:  VRAGEN OM HULP. Totdat ze plotsklaps inzag dat de toegenomen veroudering van fysieke en mentale capaciteiten haar ertoe dwong: TE GAAN VRAGEN OM HULP. Duifje’s partner liet lieve herinneringen achter, haar familie woont ver weg, zij heeft geen kinderen, haar vriendenkring staat al tijden klaar om Duifje diensten te bewijzen en evt. voor chauffeur te spelen, maar vriendinnen en  vrienden zijn nodig voor communicatie en gezellige uitjes.  

En omdat Duifje haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid zo lang  mogelijk wil behouden, nam zij contact op met dhr. Walraven, één van de NUENENSE CLIËNTONDERTEUNERS  OM NA TE GAAN OF ZIJ IN AANMERKING ZOU KUNNEN KOMEN VOOR EEN TAXBUS-PASJE. Na een uitvoerig gesprek met deze aimabele deskundige persoon  legde hij mijn vraag voor aan de deskundige –WMO-Mevrouw.  Beiden kwamen bij Duifje thuis voor aanvullende inzichtelijke informatie. De wijze waarop beiden het gesprek voerden, was voor Duifje een openbaring: ZIJ WERD GEZIEN!!!   En………… verdient niet alles en ieder het om AANDACHT TE KRIJGEN EN GEZIEN TE WORDEN?

 De ondersteuning en effectieve hulp van de CLIËNTONDERSTEUNER EN WMO-CONSULENTE hebben Duifje met de toezegging van de Taxbus-pas in staat gesteld haar zelfstandigheid in tact te houden en dus blijft zij levensblij verder koeren.

Een blijmoedig duifje van 91 jaar

 

Cliëntondersteuners WMO voor senioren

Corrie Eshuis     06 82414353       corrieeshuis.co@onsnet.nu

Hans Bijleveld   06 20722386       hansbijleveld.co@gmail.com

 

 

Uit de praktijk van onze cliëntondersteuners WMO voor senioren. 6

Een bijdrage van een tevreden cliënt.

Tijdens een bezoekje aan het CMD, waar ik aanklopte met de vraag of ik eventueel in aanmerking zou komen voor de TaxBus, kreeg ik meteen een vrijwilligster als cliëntondersteuner WMO aangeboden. Dit ter voorbereiding op het het welbekende keukentafel gesprek.

De afspraak werd ter plekke gemaakt en een aantal dagen later vond het gesprek plaats. Het was een, van beide kanten, respectvol, open en informatief gesprek waarin ik als cliënt ruimte kreeg om mijn verzoek toe te lichten. De cliëntondersteuner gaf informatie over de Taxpas en over Valys en besprak de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Ook vertelde ze over de procedure en gaf aanvullingen en adviezen voor het onderzoeksgesprek met de WMO consulente van de gemeente.

Al een week na bovengenoemd gesprek volgde het onderzoeksgesprek met de WMO consulent, waar ook de cliëntondersteuner bij aanwezig was. Dat was fijn en praktisch, want zij vulde de aspecten aan waar ik even niet aan dacht. Ook dit was, net als het vorige, een heel prettig gesprek waarin ik al vrij snel hoorde dat ik in aanmerking kwam voor de TaxBus en voor Valys.

Dat ik met Valys ook landelijk kan reizen is heel fijn. Zo kan ik ook mijn sociale contacten verder weg onderhouden en naar het Universitair Medisch Centrum in het noorden van het land gaan. Voor de deur worden opgehaald en weer thuisgebracht, zonder de vermoeienis en extra belasting van het Openbaar Vervoer.

Binnen twee weken ontving ik de bevestigingsbrief van de WMO consulente en vlak daarna de TaxBus- en de Valys pas. Nu nog over de drempel heenstappen om er ook gebruik van te gaan maken. Dit was even moeilijk, maar na een belangstellend telefoontje van de cliëntondersteuner waarin zij vroeg naar mijn ervaringen, nam ik de stap.

Het reizen met de TaxBus en Valys is prettig. Het geeft rust en is minder belastend. Een paar minuten van te voren belt de chauffeur dat de TaxBus eraan komt. Dit geldt zowel voor het ophalen en als voor het terug brengen. Bij het in- en uitstappen wordt hulp geboden. Ik kom op plaatsen waar ik anders niet zou komen, zie veel van de omgeving, maak wel of geen praatje, kortom het heeft veel voordelen.

Wachten is een onderdeel van het gebruik kunnen maken van de TaxBus. Soms duurt het wachten langer, maar omdat ik weet dat dat erbij hoort neem ik een boek mee en een flesje water. Het is een heel logistiek gebeuren om iedereen op tijd te laten komen voor een afspraak en weer op te halen.

Hulde aan de WMO dat deze voorzieningen er zijn en aan de hulp die bij het aanvragen geboden wordt door cliëntondersteuning.

 

Corrie Eshuis     06 82414353       corrieeshuis.co@onsnet.nu

Hans Bijleveld   06 20722386       hansbijleveld.co@gmail.com