Mondharmonica-orkest  "De Luchthappers"

Mondharmonica Orkest “De Luchthappers” is in 1993 opgericht door een zevental leden van het Seniorenkoor. Zij namen het initiatief een clubje mondharmonicaspelers te vormen om gezamenlijk in ontspannen sfeer muziek te maken. Heel ironisch noemden zij hun nieuwe club “De Luchthappers”.

Dit initiatief sloeg aan en al spoedig breidde het gezelschap zich snel uit.

Het doel van het orkest is tweeledig. Allereerst om met elkaar een leuk stukje muziek te maken voor eigen plezier. Ten tweede verzorgen we graag optredens in stad en regio waarbij we laten zien dat ook de oudere mens in staat is om, met veel inzet en enthousiasme, leuke muziek ten gehore te brengen. We treden meestal in de middaguren op in verzorgings- en verpleeghuizen, bij afdelingen van ouderenverenigingen, plattelandsverenigingen, afdelingen van Zonnebloem en Rode Kruis, verenigingen van oud-militairen etc. Onze programma's krijgen steeds veel waardering.  

In de loop der jaren is een ruim repertoire opgebouwd, dat reeds vele malen met succes ten gehore is gebracht. Het repertoire dat "De Luchthappers" brengen is bestemd voor jong en oud. Het bevat herkenbare nummers uit de vaderlandse populaire muziekhistorie naast buitenlandse nummers, zoals evergreens en ballades; kortom: luisterliedjes en meezingers.

Onze vereniging beschikt over een eigen geluidsinstallatie, die op locatie vóór elk optreden door onze technici wordt opgebouwd. Er wordt een standaardhonorarium en een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

 

Repetities

De wekelijkse repetities vinden plaats iedere maandagmorgen van 9.30 –11.30 uur in Klooster Temporalis  in Nuenen.

Muzikale leiding: Wim Geven.

Geïnteresseerden vinden een open deur. Kom daarom eens luisteren tijdens één van onze repetities. U bent van harte welkom.

 

Lidmaatschap

Onze club telt (2018) 22 leden: één keyboardspeler, één accordeoniste, negentien mondharmonicaspelers (-speelsters) en uiteraard de dirigente.

Beginnende leden moeten zo mogelijk een zekere basisvaardigheid bezitten op de mondharmonica en zo mogelijk enige kennis van bladmuziek. Daartoe kent de club het aspirant-lidmaatschap: beginnende leden krijgen vanwege de club gedurende drie maanden een korte opleiding. Vrijwel steeds wordt dit na die periode bekroond met het lidmaatschap. Kortom: ervaring met mondharmonicaspelen is wel een voordeel, maar niet strikt noodzakelijk. 
De contributie aan het Mondharmonica Orkest bedraagt, naast het KBO-lidmaatschap,
40 euro per jaar.

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Trees Sweers
  • Secretaris: John Aben
  • Penningmeester: Jan Strijbos
  • Lid: Adriaan van Stiphout

Meer informatie via John Aben, johnaben@onsnet.nu tel. 040-283 19 71

 

Spelen op 1,5 meter