jaarverslag van leesclub 1,

 

Op 1 januari 2019 bestond onze club uit 6 leden.

Via een stukje in Rond de Linde zijn er medio maart 2 nieuwe leden bijgekomen.

Helaas is een van onze leden dit jaar overleden en heeft een andere vanwege haar gezondheid af moeten haken. We zijn dus weer met maar 5 dames en 1 heer.

 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Francien v.d. Ven-Habraken de coördinatie overgenomen van Toos van Dartel. 

We zijn afgelopen jaar 10 keer bijeen gekomen om een, door een van onze  leden gekozen boek, te bespreken. De ronde tafel in de koffiekamer is prima geschikt voor dat doel.

We hebben een gezellige groep maar zijn wel kwetsbaar gezien onze leeftijd. We moeten dus dringend op zoek naar nieuwe leden. 

Ik heb met Else -Marieke afgesproken dat ik een tekstje voor in het volgende trefpunt maak.