COMPETITIEREGLEMENT

 

Uitgangspunt

Artikel 1.

De spelregels en het wedstrijdreglement van de Nederlandse

Bridgebond (NBB) zijn de basis voor onze competities en

worden aangevuld met de volgende bepalingen.

De wedstrijdleiders handelen volgens dit Competitiereglement.

 

Indeling in de lijnen

Artikel 2.

Elk paar speelt in de A- of de B-lijn.

1. Men wordt door de wedstrijdleider (WL) in een van die lijnen ingedeeld, rekening houdend met de speelsterkte. De grootte van een lijn wordt vastgesteld door de wedstrijdleider.

2. Men kan promoveren of degraderen als resultaat van de uitslag van de laatst gespeelde competitieronde.

De wedstrijdleider bepaalt het aantal paren dat promoveert en degradeert. Om te kunnen promoveren moet een paar minimaal drie keer samen gespeeld hebben.

3. Nieuwe leden beginnen in principe in de laagste lijn.

4. Wordt een nieuw paar gevormd uit aanwezige leden, dan blijven ze in dezelfde lijn als beiden uit dezelfde lijn afkomstig zijn. Komen leden van een nieuw paar uit verschillende lijnen, dan beginnen ze in de laagste lijn.

5. Splitsing van paren tijdens een competitie is mogelijk met instemming van de wedstrijdleider. Maar eerder behaalde scores voor het kampioenschap en behaalde slembiedingen vervallen dan.

 

Wedstrijden

Artikel 3

Er wordt gespeeld volgens de door het bestuur goedgekeurde speelkalender. Deze kan naast de gebruikelijke parencompetitie van tenminste vijf zittingen, ook bridgebijeenkomsten bevatten waar op een andere door de wedstrijdleider vast te stellen wijze, gebridged wordt. Bijvoorbeeld open zittingen of een zomercompetitie

.

Artikel 4

Een lid dat verhinderd is om een of meer zittingen bij te wonen, is verplicht om zich tijdig af te melden, bij voorkeur via de afmeldlijst, die op de speelavonden aanwezig is.

Verdere mogelijkheden zijn er via E-mail en telefoon / GSM.

Wat ‘tijdig afmelden’ betekent, wordt in overleg met de wedstrijdleider vastgesteld.

Bij het niet of niet op de juiste wijze afmelden is de wedstrijdleider bevoegd een correctief percentage van 0% toe te kennen.

 

Artikel 5

Een zitting bestaat uit zes rondes van vier spellen. Elke ronde wordt gespeeld binnen een tijdslimiet van 30 minuten.

Wanneer in de eerste ronde op het eerste spel is rondgepast wordt opnieuw schudden toegestaan.

Wanneer in twee lijnen een oneven aantal paren is ingedeeld, kan een combitafel worden gebruikt. Hierbij worden paren alleen met spelers uit de eigen lijn vergeleken.

 

Artikel 6

Het gebruik van de alertkaart is verplicht om de tegenstanders opmerkzaam te maken op het feit dat een uitleg nodig kan zijn. Als antwoord op een vraag dient de gegeven uitleg duidelijke en volledig te zijn.

 

Artikel 7

De uitslag wordt berekend en in de competitie verwerkt met het rekenprogramma Bridge-it. volgens de NBB spelregels.

Om spelers in een nadeelpositie te compenseren zijn daarnaast de volgende clubreglementen ingesteld:

  • Paar in hogere lijn min. 48%
  • Speler in hogere lijn min. 48%
  • Invallers binnen de club: min. 48%
  • Invallers van buiten de club: min. 48%; max. 55%

 

Afwezigheid binnen een competitieronde, mits correct gemeld:

1e keer afwezig: eigen gemiddelde; max. 50%

2e keer afwezig: eigen gemiddelde; max. 48%

3e keer of vaker afwezig 0%

 

Artikel 8

Het clubkampioenschap voor paren wordt bepaald door de gezamenlijke resultaten van de competitierondes binnen één speelseizoen.

Alle paren krijgen aan het eind van elke competitieronde een aantal ‘plaatspunten’ volgens een vastgestelde tabel. Het paar dat over het gehele seizoen de meeste plaatspunten heeft wordt clubkampioen

In de slemcompetitie gelden uitsluitend de resultaten die door de vaste paren zijn behaald in de zittingen van de parencompetitie.

De prijsuitreiking vindt plaats aan het begin van het nieuwe seizoen

.

Artikel 9 Dit reglement is door de Technische Commissie voorgesteld en zal op de ALV ter goedkeuring worden aangeboden