Senergiek Schrijfatelier

 

Doel: De groep bestaat uit een tiental leden die het plezierig vinden om met elkaar bezig te zijn met het produceren van creatieve teksten.

Activiteit: De teksten die in middagbijeenkomsten geschreven worden, kunnen zowel gaan over fictie (fantasie) als non fictie (de realiteit) thema’s.
De groep oefent zich voornamelijk in proza (lopende tekst), maar wil sporadisch zich ook nog wel eens wagen aan het zelf proberen te schrijven van een gedicht of vers (poëzie).
Primair staat in de groep het plezier voorop om met elkaar bezig te zijn met het schrijven en aan elkaar presenteren van eigen creatieve teksten. Uitgedaagd worden om je fantasie te gebruiken en te prikkelen, of eigen mooie of boeiende en ontroerende ervaringen vast te leggen, bijvoorbeeld voor kinderen of kleinkinderen in de vorm van een eigen opgeschreven levensverhaal (biografie).

De activiteit vindt in de regel plaats op elke laatste woensdagmiddag van de maanden september tot en met april in Klooster Temporalis.

Omvang groep: op dit moment bestaat de groep uit circa 10 leden.

Nieuwe leden: Gezien enkele afhakers heeft het Schrijfatelier op dit moment ruimte voor en behoefte aan een viertal nieuwe deelnemers. Meer dan 14 deelnemers is op basis van de huidige aanpak niet mogelijk. Iedereen die het leuk lijkt om zelf creatief met schrijven bezig te zijn is van harte welkom.

Hoe wordt je lid?

Het prettigst is het als mensen die deelname overwegen zich even melden bij Gerrie Beks  om onze woensdagmiddag bijeenkomsten een keertje ter oriëntatie actief te komen bijwonen. Gewoon een keertje gezellig meedoen dus!

De groep werkt op dit moment zonder een eigen bijdrage (behoudens de Senergiek koffie) en vraagt alleen een kleine bijdrage op momenten van direct te maken kosten, zoals bij het jaarlijks afsluitend uitstapje.

 

Contactpersoon: Gerrie Beks   email: mager.beks@onsnet.nu