Biljartclub De Treffers

Opgericht op 25 april 1985 en nog steeds springlevend. 

 

Ons doel is het beoefenen van het biljartspel in clubverband. 
Dit gebeurt in Het Klooster Temporalis te Nuenen, in zaal de verspaning van Senergiek , waar de club drie biljarttafels beheert.

In principe dient degene die op een van deze biljarts wil spelen, lid te zijn van Senergiek.

Het beoefenen van het biljartspel kan op een aantal manieren: in clubcompetitie, in een regiocompetitie, in vriendschappelijke wedstrijden met clubs in de omgeving van Nuenen en vrij biljarten
De club De Treffers bestaat uit momenteel 14 dames , die zich de Pomeranses noemen, en 35 heren.

De Pomeranses spelen op dinsdagmiddag en zij worden voor zover nodig gecoacht door een 4 tal heren. De heren spelen op woensdagmiddag.

Vrij biljarten
Dit kan op alle tijden dat er geen competitie- of vriendschappelijke wedstrijd in de biljartruimte wordt gespeeld.

De zaal is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 17.00 uur.

Per biljart is er een klok die tegen betaling van 50 eurocent de biljartballen ongeveer 25 minuten vrijgeeft.

Meestal zijn er meerdere spelers in de zaal aanwezig zodat er twee spelers op één biljart aan het spelen zijn.

Om vrij te spelen is het niet nodig lid te zijn van de biljartclub.

Een aantal biljartkeus en krijt is standaard aanwezig.

Op de tafels is piqué/massé verboden.

Competitie

  • Alleen leden van De Treffers kunnen spelen in de clubcompetitie, en eventueel in de regiocompetitie of  wedstrijden tegen bevriende clubs.
  • Lidmaatschap van De Treffers staat open voor leden van Senergiek Nuenen en kost per kalenderjaar  € 30,-  van 1-1 tot 31-12. De club telt ongeveer 49 personen.
  • De activiteiten spelen zich af in één seizoen. Het seizoen begint rond 25 augustus en eindigt bij de zomervakantie in de maand juli van het volgende jaar.
  • De Pomeranses spelen op dinsdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur
    De heren-competitie heren omvat een libre-competitie (begin seizoen tot en met februari)  en daarna een competitie in een andere spelsoort, bijvoorbeeld bandspel of driebanden.
  • De competitiewedstrijden worden gespeeld op alle woensdagen van 12.30 tot 17.00 uur.  Er wordt gespeeld volgens een schema opgesteld en beheerd door de wedstrijdleider.

Een beperkte groep van de spelers van De Treffers speelt in Regioverband. Met enkele biljartverenigingen speelt De Treffers ook vriendschappelijk, zowel uit als thuis.

Het bestuur van De Treffers bestaat uit 5 personen. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ook de wedstrijdleider/materiaalbeheerder  en een lid met als aandachtsgebied Lief & Leed en Pomeranses,  leden van het bestuur.

Voorzitter:                Arie Verhaegh, tel 040-2834457, email a.verhaegh@onsnet.nu

Secretaris:               Hans van Erp, tel 040-2906123, email hnsverp@onsnet.nu

Penningmeester:      Peter van Leest, tel 040-2834722, email p.vanleest@hotmail.com

Wedstrijdleiding:      Rob Nijhuis, tel 06 3891 3868, email r.nijhuis@onsnet.nu

Bestuurslid:             Coby Dikmann, tel 06 1843 8708, email c.dikmann@gmail.com

Bestuurslid:

Bij het begin van het seizoen is er een ledenvergadering en in het najaar is de gebruikelijke feestmiddag.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de genoemde leden van het bestuur, telefonisch of per e-mail. Dat kan ook tijdens de competitie-uren in de biljartzaal. Voor meer informatie, bel : 040-2906123

 

Ons jaarverslag inzien:  Jaarverslag

 

Bron Eindhovens Dagblad